Резултати от деня (21 август 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 август 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 август (-8); Общо август (+7.68)

Златен мач: 21 август(+5.6); Общо август (-24.59)

Твърд мач: 21 август(+2.64); Общо август (14.25)

Изненада на деня: 21 август(+7.4); Общо август (+9.76)                         

Консултант: 21 август(+22.36); Общо август (-41.24)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 21 август (-8); Общо август (27.32)

Златни прогнози: 21 август(+7.4); Общо август (-58.42)

Сребърни прогнози: 21 август(+11.6); Общо август (+157.6)