Резултати от деня (21 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 Април (-6); Общо Април (-32.49)

Златен мач: 21 Април (+4.8); Общо Април (+46.51)

Твърд мач: 21 Април (+3.52); Общо Април (-9.8)

Изненада на деня: 21 Април (-4); Общо Април (-1.21)                            

Консултант: 21 Април (+8.3);Общо Април (+243.76)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 21 Април (+8.57);Общо Април (-12.72)

Златни прогнози: 21 Април (-2.68);Общо Април (+56.8)

Сребърни прогнози: 21 Април (+4.88);Общо Април (+87.74)