Резултати от деня (20 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (20 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 20 юли (+4.36); Общо юли (-29.86)

Златен мач: 20 юли(0); Общо юли (-5.95)

Твърд мач: 20 юли(-6); Общо юли (+1.34)

Изненада на деня: 20 юли(0); Общо юли (-12.4)                                  

Консултант: 20 юли(-25.37); Общо юли (-52.9)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 20 юли (0); Общо юли (+5.77)

Златни прогнози: 20 юли(+4.36); Общо юли (-49.11)

Сребърни прогнози: 20 юли(-12.65); Общо юли (-30.84)