Резултати от деня (20 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (20 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 20 Януари (+5.36); Общо Януари (+14.96)

Златен мач: 20 Януари (-8); Общо Януари (+17.57)

Твърд мач: 20 Януари (-8); Общо Януари (-23.07)

Изненада на деня:Общо Януари (+0.68)                                                   

Консултант: 20 Януари (-27.43);Общо Януари (+95.44)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 20 Януари (+5.36); Общо Януари (+39.9)

Златни прогнози: 20 Януари (-16.31); Общо Януари (+34.59)

Сребърни прогнози: 20 Януари (-15); Общо Януари (+27.59)