Резултати от деня (20 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (20 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 20 Март (+5.84); Общо Март (-58.6)

Златен мач: : 20 Март (+4.9); Общо Март (-0.46)

Твърд мач: 20 Март (+1.62); Общо Март (+11.56)

Изненада на деня:Общо Март (+29.05)                                                     

Консултант: 20 Март (+10.48);Общо Март (-164.43)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 20 Март (+1.62); Общо Март (-23)

Златни прогнози: 20 Март (10.74); Общо Март (-34.02)

Сребърни прогнози: 20 Март (-0.28); Общо Март (+1.18)