Резултати от деня (20 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (20 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 20 Май (+5.2); Общо Май (+5.18)

Златен мач: 20 Май (-5); Общо Май (-7.71)

Твърд мач: 20 Май (-8); Общо Май (-11.75)

Изненада на деня: 20 Май (-7); Общо Май (-22.02)                              

Консултант: 20 Май (+58.95); Общо Май (-33.59)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 20 Май (-0.22); Общо Май (-12.82)

Златни прогнози: 20 Май (+45.12); Общо Май (-33.77)

Сребърни прогнози: 20 Май (+16.51); Общо Май (+64.48)