Резултати от деня (20 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (20 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 20 Февруари (-7); Общо Февруари (+16.43)

Златен мач: 20 Февруари (+5); Общо Февруари (-11.18)

Твърд мач: 20 Февруари (+4.8); Общо Февруари (+15.02)

Изненада на деня:Общо Февруари (+0.62)                                             

Консултант: 20 Февруари (-2.52);Общо Февруари (-26.56)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 20 Февруари (+7.2);Общо Февруари (+46.28)

Златни прогнози: 20 Февруари (+5); Общо Февруари (-63.23)

Сребърни прогнози: 20 Февруари (-7);Общо Февруари (-158.89)