Резултати от деня (20 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (20 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 20 декември (+4.4); Общо декември (-14.38)

Златен мач: 20 декември(0); Общо декември (+6.02)            

Твърд мач: 20 декември(+1.76); Общо декември (-5.38)

Изненада на деня: 20 декември(0); Общо декември (+2.45)             

Консултант: 20 декември(+9.66); Общо декември (-40.29)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 20 декември (+4.4); Общо декември (-15.43)

Златни прогнози: 20 декември(0); Общо декември (+102.67)

Сребърни прогнози: 20 декември(+1.76); Общо декември (-58.82)