Резултати от деня (20 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (20 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 20август (+5.36); общо август (+1.35)

Златен мач: 20 август (+6); общо август (-47.5)

Твърд мач: 20 август (+2.88); общо август (+24.51)

Изненада на деня: общо август (-24.6)                                                        

Консултант: 20 август (-0.81); общо август (-185.63)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 20 август (+14.03); общо август (+35.28)

Златни прогнози: 20 август (+23.7); общо август (+17.24)

Сребърни прогнози: 20 август (-10.2); общо август (-107.53)