Резултати от деня (2 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (2 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 януари (-8); Общо януари (-4.4)

Златен мач: 2 януари(+6); Общо януари (+2)

Твърд мач: 2 януари(+2); Общо януари (-7)

Изненада на деня: 2 януари(+8.8); Общо януари (+8.8)                       

Консултант: 2 януари(-8.2); Общо януари (-17.08)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 2 януари (+0.8); Общо януари (+0.8)

Златни прогнози: 2 януари(-6); Общо януари (+7.7)

Сребърни прогнози: 2 януари(9); Общо януари (-25.7)