Резултати от деня (2 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (2 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня:Общо Ноември (+4.5)

Златен мач: Общо Ноември (+6.96)

Твърд мач: Общо Ноември (+4.24)

Изненада на деня: 2 Ноември (+2.76); Общо Ноември (+2.76)           

Консултант: 2 Ноември (+42.04); Общо Ноември (+45.86)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 2 Ноември (-6); Общо Ноември (-6)

Златни прогнози: 2 Ноември (+4.49); Общо Ноември (+8.99)

Сребърни прогнози: 2 Ноември (+22.7); Общо Ноември (+28.06)