Резултати от деня (2 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (2 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня:2Февруари (-6); Общо Февруари (-1.44)

Златен мач: 2Февруари (+6); Общо Февруари (0)

Твърд мач: 2Февруари (+1.74); Общо Февруари (+4.54)

Изненада на деня:Общо Февруари (0)                                                      

Консултант: 2 Февруари (+12.89);Общо Февруари (-24.15)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози:Общо Февруари (-6.24)

Златни прогнози: 2 Февруари (+6); Общо Февруари (-8)

Сребърни прогнози: 2 Февруари (-0.61); Общо Февруари (-19.81)