Резултати от деня (2 август 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (2 август 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 август (+5.76); Общо август (-2.24)

Златен мач: 2 август(-4); Общо август (-4)

Твърд мач: 2 август(+3.36); Общо август (+5.81)

Изненада на деня: 2 август(0); Общо август (0)                                     

Консултант: 2 август(-21.88); Общо август (-18.22)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 2 август (21.68); Общо август (27.23)

Златни прогнози: 2 август(-12.36); Общо август (-3.8)

Сребърни прогнози: 2 август(+7.68); Общо август (+14.33)