Резултати от деня (2 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (2 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 Април (-9); Общо Април (-3.24)

Златен мач: : 2 Април (-7); Общо Април (-0.98)

Твърд мач: 2 Април (+4.14); Общо Април (+5.94)

Изненада на деня: 2 Април (-8); Общо Април (-12)                              

Консултант: 2 Април (-41.64);Общо Април (+84.13)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 2 Април (-37.94); Общо Април (-34.82)

Златни прогнози: 2 Април (+4.34);Общо Април (+68.37)

Сребърни прогнози: 2 Април (+3.95); Общо Април (+21.26)