Резултати от деня (2 април 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (2 април 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 април (-6); Общо април (-0.19)

Златен мач: 2 април(+6.3); Общо април (+1.3)           

Твърд мач: 2 април(-8); Общо април (-3.44)

Изненада на деня: 2 април(+6.4); Общо април (+2.4)                           

Консултант: 2 април(-33.2); Общо април (-25.58)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 2 април (-14); Общо април (-14)

Златни прогнози: 2 април(-3.6); Общо април (+9.26)

Сребърни прогнози: 2 април(-2.8); Общо април (-3.44)