Резултати от деня (19 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (19 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 юли (+5.46); общо юли (-22.33)

Златен мач: общо юли (+11.35)

Твърд мач: 19 юли (+2.82); общо юли (+19.2)

Изненада на деня: 19 юли (+3.3); общо юли (-2.7)

Консултант: 19 юли (+21.14); общо юли (+55.24)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юли (-16.73)

Златни прогнози: 19 юли (+2.88); общо юли (-9.75)

Сребърни прогнози: 19 юли (-3.6); общо юли (-1.08)