Резултати от деня (19 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (19 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 юли (-7); Общо юли (-34.22)

Златен мач: 19 юли(0); Общо юли (-5.95)

Твърд мач: 19 юли(-9); Общо юли (+7.34)

Изненада на деня: 19 юли(0); Общо юли (-12.4)                                  

Консултант: 19 юли(-26.31); Общо юли (-27.53)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 19 юли (-17); Общо юли (+5.77)

Златни прогнози: 19 юли(-11.56); Общо юли (-53.47)

Сребърни прогнози: 19 юли(0); Общо юли (18.19)