Резултати от деня (19 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (19 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 Януари (-5); Общо Януари (+9.6)

Златен мач: Общо Януари (+25.57)

Твърд мач: Общо Януари (-15.07)

Изненада на деня: 19 Януари (-4); Общо Януари (+0.68)                        

Консултант: 19 Януари (+0.75);Общо Януари (+122.87)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози:Общо Януари (+34.54)

Златни прогнози: 19 Януари (+9.75); Общо Януари (+50.9)

Сребърни прогнози: 19 Януари (-5); Общо Януари (+42.59)