Резултати от деня (19 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (19 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19Септември (+5.76); Общо Септември (-9.86)

Златен мач: 19 Септември (+4.55); Общо Септември (-34.04)

Твърд мач: 19 Септември (+3.76); Общо Септември (-12.04)

Изненада на деня: 19 Септември (-3); Общо Септември (-14.27)  

Консултант: 19 Септември (-0.83); Общо Септември (225.59)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: Общо Септември (-10.99)

Златни прогнози: 19 Септември (+9.52); Общо Септември (-1.17)

Сребърни прогнози: 19 Септември (-3.15); Общо Септември (-129.56)