Резултати от деня (19 октомври 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (19 октомври 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 октомври (+5.44); Общо октомври (+15.56)

Златен мач: 19 октомври(-6); Общо октомври (+14.38)         

Твърд мач: 19 октомври(+3.6); Общо октомври (+37.86)

Изненада на деня: 19 октомври(-3); Общо октомври (25.4)              

Консултант: 19 октомври(+28.46); Общо октомври (76.02)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 19 октомври (+1.42); Общо октомври (+36.89)

Златни прогнози: 19 октомври(+2.85); Общо октомври (-4.68)

Сребърни прогнози: 19 октомври(-0.7); Общо октомври (-80.01)