Резултати от деня (19 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (19 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 Май (-9); Общо Май (-0.02)

Златен мач: 19 Май (+6.72); Общо Май (-2.71)

Твърд мач: 19 Май (-9); Общо Май (-3.75)

Изненада на деня: 19 Май (-4); Общо Май (-15.02)                              

Консултант: 19 Май (+24.86); Общо Май (-92.54)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 19 Май (+3.24); Общо Май (-12.6)

Златни прогнози: 19 Май (+2.06); Общо Май (-78.89)

Сребърни прогнози: 19 Май (+19.18); Общо Май (+47.97)