Резултати от деня (19 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (19 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 Февруари (+4.95); Общо Февруари (+23.43)

Златен мач: 19 Февруари (-7); Общо Февруари (-16.18)

Твърд мач: 19 Февруари (-8); Общо Февруари (+10.22)

Изненада на деня: 19 Февруари (+7.8); Общо Февруари (+0.62)        

Консултант: 19 Февруари (+8.87);Общо Февруари (-24.04)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 19 Февруари (-5.42);Общо Февруари (+39.08)

Златни прогнози: 19 Февруари (-5.45); Общо Февруари (-68.23)

Сребърни прогнози: 19 Февруари (-17.91);Общо Февруари (-151.89)