Резултати от деня (19 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (19 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 декември (-8); Общо декември (-18.78)

Златен мач: 19 декември(+5.72); Общо декември (+6.02)    

Твърд мач: 19 декември(+3.2); Общо декември (-7.14)

Изненада на деня: 19 декември(-4); Общо декември (+2.45)            

Консултант: 19 декември(-7.68); Общо декември (-49.95)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 19 декември (0); Общо декември (-19.83)

Златни прогнози: 19 декември(-4.8); Общо декември (+102.67)

Сребърни прогнози: 19 декември(-1.28); Общо декември (-60.58)