Резултати от деня (19 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (19 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19август (-7); общо август (-4.01)

Златен мач: 19 август (-4); общо август (-53.5)

Твърд мач: 19 август (-7); общо август (+21.63)

Изненада на деня: 19 август (-3); общо август (-24.6)                           

Консултант: 19 август (-36.97); общо август (-184.82)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 19 август (-0.63); общо август (+21.25)

Златни прогнози: 19 август (-7); общо август (-6.46)

Сребърни прогнози: 19 август (-6.76); общо август (-97.33)