Резултати от деня (19 август 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (19 август 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 август (+6); Общо август (+10.08)

Златен мач: 19 август(+9.45); Общо август (-23.19)

Твърд мач: 19 август(+2.08); Общо август (20.04)

Изненада на деня: 19 август(-1); Общо август (+2.36)                              

Консултант: 19 август(+3.62); Общо август (-53.58)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 19 август (+3.43); Общо август (-7.87)

Златни прогнози: 19 август(+16.4); Общо август (-64.61)

Сребърни прогнози: 19 август(+9.95); Общо август (+143.36)