Резултати от деня (18 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (18 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 юли (-8); Общо юли (-27.22)

Златен мач: 18 юли(-4); Общо юли (-5.95)

Твърд мач: 18 юли(+1.6); Общо юли (+16.34)

Изненада на деня: 18 юли(-3); Общо юли (-12.4)                                 

Консултант: 18 юли(+3.06); Общо юли (-1.22)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 18 юли (0); Общо юли (+22.77)

Златни прогнози: 18 юли(-8); Общо юли (-41.91)

Сребърни прогнози: 18 юли(0); Общо юли (18.19)