Резултати от деня (18 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (18 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18Септември (-8); Общо Септември (15.62)

Златен мач: 18 Септември (7); Общо Септември (-38.59)

Твърд мач: 18Септември (+2.24); Общо Септември (-15.8)

Изненада на деня: 18Септември (+4.2); Общо Септември (-11.27) 

Консултант: 18 Септември (63.05); Общо Септември (224.76)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 18 Септември (+1.66); Общо Септември (-10.99)

Златни прогнози: 18 Септември (-38.01); Общо Септември (-10.69)

Сребърни прогнози: 18 Септември (-3.37); Общо Септември (-126.41)