Резултати от деня (18 ноември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (18 ноември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 ноември (+4.6); Общо ноември (-5.72)

Златен мач: 18 ноември(-4); Общо ноември (+10.79)

Твърд мач: 18 ноември(-8); Общо ноември (+12.36)

Изненада на деня: 18 ноември(-8); Общо ноември (24.2)                 

Консултант: 18 ноември(37.43); Общо ноември (+71.28)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 18 ноември (8.18); Общо ноември (+20.04)

Златни прогнози: 18 ноември(-12.04); Общо ноември (-13.07)

Сребърни прогнози: 18 ноември(-4.41); Общо ноември (+56.09)