Резултати от деня (18 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (18 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 март (-4); Общо март (-29.74)

Златен мач: 18 март(0); Общо март (-3.65)   

Твърд мач: 18 март(+5.04); Общо март (+15.99)

Изненада на деня: 18 март(0); Общо март (+21)                                

Консултант: 18 март(-12.2); Общо март (-32.02)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 18 март (-12); Общо март (-35.84)

Златни прогнози: 18 март(-7); Общо март (+21.31)

Сребърни прогнози: 18 март(+5.04); Общо март (+56.87)