Резултати от деня (18 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (18 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 Май (+5.2); Общо Май (+8.98)

Златен мач: 18 Май (-4); Общо Май (-9.43)

Твърд мач: 18 Май (+2.97); Общо Май (+5.25)

Изненада на деня:Общо Май (-11.02)                                                        

Консултант: 18Май (-2.15); Общо Май (-117.4)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 18 Май (+5.2); Общо Май (-15.84)

Златни прогнози: 18 Май (-8.03); Общо Май (-80.95)

Сребърни прогнози: 18 Май (+14.78); Общо Май (+28.79)