Резултати от деня (18 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (18 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 Февруари (+6.72); Общо Февруари (+18.72)

Златен мач: 18 Февруари (-6); Общо Февруари (-9.18)

Твърд мач: 18 Февруари (+2.25); Общо Февруари (+18.22)

Изненада на деня: 18 Февруари (-3); Общо Февруари (-7.18)             

Консултант: 18 Февруари (+30.22);Общо Февруари (-32.91)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 18 Февруари (+7.49);Общо Февруари (+44.5)

Златни прогнози: 18 Февруари (+12.45); Общо Февруари (-62.78)

Сребърни прогнози: 18 Февруари (-46.02);Общо Февруари (-133.98)