Резултати от деня (18 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (18 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 февруари (+5.2); Общо февруари (+53.59)

Златен мач: 18 февруари(-7); Общо февруари (-43.24)         

Твърд мач: 18 февруари(+3.44); Общо февруари (+21.96)

Изненада на деня: 18 февруари(0); Общо февруари (+4.59)              

Консултант: 18 февруари(-9.11); Общо февруари (+61.46)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 18 февруари (+3.69); Общо февруари (+73.16)

Златни прогнози: 18 февруари(+1.2); Общо февруари (+55.15)

Сребърни прогнози: 18 февруари(-6); Общо февруари (-78.68)