Резултати от деня (18 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (18 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 декември (-7); Общо декември (-10.78)

Златен мач: 18 декември(+6.6); Общо декември (+0.3)        

Твърд мач: 18 декември(+3.2); Общо декември (-10.34)

Изненада на деня: 18 декември(+6.65); Общо декември (+6.45)      

Консултант: 18 декември(+12.41); Общо декември (-42.27)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 18 декември (-9.8); Общо декември (-19.83)

Златни прогнози: 18 декември(+6.6); Общо декември (+107.47)

Сребърни прогнози: 18 декември(+3.36); Общо декември (-59.3)