Резултати от деня (18 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (18 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18август (+4.4); общо август (+2.99)

Златен мач: 18 август (-7); общо август (-49.5)

Твърд мач: 18 август (+3.99); общо август (+28.63)

Изненада на деня: 18 август (-4); общо август (-21.6)                           

Консултант: 18 август (-2.41); общо август (-147.85)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо август (+20.62)

Златни прогнози: 18 август (-6.6); общо август (+0.54)

Сребърни прогнози: 18 август (+8.19); общо август (-90.57)