Резултати от деня (17 Юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 Юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 Юни (-8); Общо Юни (-33.45)

Златен мач: 17 Юни (+6.37); Общо Юни (-12.43)

Твърд мач: 17 Юни (+4.96); Общо Юни (+31.21)

Изненада на деня: 17 Юни (-5); Общо Юни (+3.92)                               

Консултант: 17 Юни (+0.69); Общо Юни (+17.85)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 17 Юни (-3.49); Общо Юни (+2.3)

Златни прогнози: 17 Юни (-12.76); Общо Юни (-41.83)

Сребърни прогнози: 17 Юни (+12.48); Общо Юни (+49.15)