Резултати от деня (17 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 Януари (-8); Общо Януари (+10.36)

Златен мач: 17 Януари (-7); Общо Януари (+18.61)

Твърд мач: 17 Януари (+1.53); Общо Януари (-18.78)

Изненада на деня:Общо Януари (+7.68)                                                   

Консултант: 17 Януари (-28.83);Общо Януари (+97.64)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози:Общо Януари (+34.54)

Златни прогнози: 17 Януари (-14.47); Общо Януари (+36.91)

Сребърни прогнози: 17 Януари (-3.36); Общо Януари (+31.72)