Резултати от деня (17 септември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 септември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 септември (-7); Общо септември (-32.5)

Златен мач: 17 септември(+4.4); Общо септември (-18.7)    

Твърд мач: 17 септември(+2.25); Общо септември (+1.82)

Изненада на деня: 17 септември(0); Общо септември (-27.35)         

Консултант: 17 септември(+12.04); Общо септември (-83.01)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 17 септември (+2.25); Общо септември (0.33)

Златни прогнози: 17 септември(1.4); Общо септември (+12.39)

Сребърни прогнози: 17 септември(+8.39); Общо септември (-11.45)