Резултати от деня (17 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 Октомври (-8); Общо Октомври (-19.26)

Златен мач: 17 Октомври (+5.75); Общо Октомври (+11.14)

Твърд мач: 17 Октомври (-8); Общо Октомври (+3.94)

Изненада на деня: Общо Октомври (-33.8)                                              

Консултант: 17 Октомври (-38.34); Общо Октомври (+26.34)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 17 Октомври (+6.4); Общо Октомври (+10.41)

Златни прогнози: 17 Октомври (-34.69); Общо Октомври (+25)

Сребърни прогнози: 17 Октомври (-15); Общо Октомври (+88.65)