Резултати от деня (17 октомври 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 октомври 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 октомври (+6.4); Общо октомври (+5.02)

Златен мач: 17 октомври(0); Общо октомври (+20.38)          

Твърд мач: 17 октомври(+4.8); Общо октомври (+31.38)

Изненада на деня: 17 октомври(0); Общо октомври (22.4)               

Консултант: 17 октомври(+22.49); Общо октомври (113.66)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 17 октомври (+11.2); Общо октомври (+35.47)

Златни прогнози: 17 октомври(+10.5); Общо октомври (-7.53)

Сребърни прогнози: 17 октомври(-5); Общо октомври (-88.61)