Резултати от деня (17 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 Ноември (0); Общо Ноември (-52.14)

Златен мач: Общо Ноември (+4.29)

Твърд мач: Общо Ноември (+3.97)

Изненада на деня: Общо Ноември (-0.74)                                                

Консултант: 17 Ноември (-6.44); Общо Ноември (-97.88)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 17 Ноември (-4); Общо Ноември (-28.48)

Златни прогнози: 17 Ноември (+4.56); Общо Ноември (-55.52)

Сребърни прогнози: Общо Ноември (-5.97)