Резултати от деня (17 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 Март (-8); Общо Март (-62.2)

Златен мач: : 17 Март (+7.2); Общо Март (-19.36)

Твърд мач: 17 Март (+3.84); Общо Март (+15.97)

Изненада на деня: 17 Март (+10.8); Общо Март (+29.1)                         

Консултант: 17 Март (+0.2);Общо Март (-64.9)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 17 Март (-8); Общо Март (-18.81)

Златни прогнози: 17 Март (+11.04); Общо Март (-22.04)

Сребърни прогнози: 17 Март (+0.86); Общо Март (-8.22)