Резултати от деня (17 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 март (+4.8); Общо март (-25.74)

Златен мач: 17 март(-4); Общо март (-3.65)  

Твърд мач: 17 март(+3.43); Общо март (+10.95)

Изненада на деня: 17 март(-4); Общо март (+21)                              

Консултант: 17 март(-39.19); Общо март (-19.82)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 17 март (+8.23); Общо март (-23.84)

Златни прогнози: 17 март(-14.3); Общо март (+28.31)

Сребърни прогнози: 17 март(-20.2); Общо март (+51.83)