Резултати от деня (17 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 Май (-5); Общо Май (+3.78)

Златен мач: 17 Май (-5); Общо Май (-5.43)

Твърд мач: 17 Май (+2.8); Общо Май (+2.28)

Изненада на деня: 17 Май (+4.62); Общо Май (-11.02)                           

Консултант: 17 Май (+16.46); Общо Май (-115.25)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 17 Май (+8.12); Общо Май (-21.04)

Златни прогнози: 17 Май (-10.12); Общо Май (-72.92)

Сребърни прогнози: 17 Май (+22.74); Общо Май (14.01)