Резултати от деня (17 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 Февруари (+4.24); Общо Февруари (+11.76)

Златен мач: 17 Февруари (+4.64); Общо Февруари (-3.18)

Твърд мач: 17 Февруари (+2.4); Общо Февруари (+15.97)

Изненада на деня: 17 Февруари (-6); Общо Февруари (-4.18)             

Консултант: 17 Февруари (-13.94);Общо Февруари (-63.13)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 17 Февруари (+1.04);Общо Февруари (+37.01)

Златни прогнози: 17 Февруари (-16.08); Общо Февруари (-75.23)

Сребърни прогнози: 17 Февруари (+4.83);Общо Февруари (-87.96)