Резултати от деня (17 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 февруари (+6.3); Общо февруари (+48.39)

Златен мач: 17 февруари(-5); Общо февруари (-36.24)         

Твърд мач: 17 февруари(+3.3); Общо февруари (+18.52)

Изненада на деня: 17 февруари(-3); Общо февруари (+4.59)             

Консултант: 17 февруари(-24.24); Общо февруари (+70.57)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 17 февруари (0); Общо февруари (+69.47)

Златни прогнози: 17 февруари(+1.96); Общо февруари (+53.95)

Сребърни прогнози: 17 февруари(-19.3); Общо февруари (-72.68)