Резултати от деня (17 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 Декември (-6); Общо Декември (-19.05)

Златен мач: 17 Декември (-4); Общо Декември (+3.12)

Твърд мач: 17 Декември (+1.6); Общо Декември (+3.59)

Изненада на деня: 17 Декември (+4.44); Общо Декември (-10.44)                  

Консултант: 17 Декември (+23.92);Общо Декември (+33.32)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 17 Декември (+4.64); Общо Декември (-21.37)

Златни прогнози: 17 Декември (-11.91); Общо Декември (+9.46)

Сребърни прогнози: 17 Декември (+13.09); Общо Декември (+74.7)