Резултати от деня (17 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 декември (-8); Общо декември (-3.78)

Златен мач: 17 декември(-4); Общо декември (-6.3)

Твърд мач: 17 декември(+2.16); Общо декември (-13.54)

Изненада на деня: 17 декември(0); Общо декември (-0.2)                

Консултант: 17 декември(-22.84); Общо декември (-54.68)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 17 декември (0); Общо декември (-10.03)

Златни прогнози: 17 декември(-8.84); Общо декември (+100.87)

Сребърни прогнози: 17 декември(-8); Общо декември (-62.66)