Резултати от деня (17 август 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (17 август 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 август (-8); Общо август (-0.32)

Златен мач: 17 август(-8); Общо август (-28.64)

Твърд мач: 17 август(-6); Общо август (13.12)

Изненада на деня: 17 август(+3.96); Общо август (-3.64)                        

Консултант: 17 август(-15.88); Общо август (-102.2)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 17 август (-7.72); Общо август (+5.76)

Златни прогнози: 17 август(-6); Общо август (-86.29)

Сребърни прогнози: 17 август(+6.06); Общо август (+80.39)