Резултати от деня (16 Юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (16 Юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 Юни (+5.95); Общо Юни (-25.45)

Златен мач:Общо Юни (-18.8)

Твърд мач: 16 Юни (+3.6); Общо Юни (+26.25)

Изненада на деня:Общо Юни (+8.92)                                                         

Консултант: 16 Юни (+19.01); Общо Юни (+17.16)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 16 Юни (+3.6); Общо Юни (+5.79)

Златни прогнози: 16 Юни (+4); Общо Юни (-29.07)

Сребърни прогнози: 16 Юни (+3.78); Общо Юни (+36.67)