Резултати от деня (16 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (16 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 Януари (+6.64); Общо Януари (+18.36)

Златен мач: 16 Януари (+5.92); Общо Януари (+25.61)

Твърд мач: 16 Януари (+3.04); Общо Януари (-20.31)

Изненада на деня:Общо Януари (+7.68)                                                   

Консултант: 16 Януари (+23.78);Общо Януари (+126.47)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози:Общо Януари (+34.54)

Златни прогнози: 16 Януари (+5.92); Общо Януари (+51.38)

Сребърни прогнози: 16 Януари (+4.54); Общо Януари (+35.08)